fbpx

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Šie portāla FixiDarbi.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visiem Portāla lietotājiem gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem.

 1. Portālu uztur un administrē IP Skaistkalne SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40203131491 (turpmāk tekstā – SIA).
 2. Portāla mērķis ir nodrošināt lietotājiem iespēju publicēt sludinājumus par pakalpojumiem un sludinājumus ar projektu aprakstiem, uz kuriem var pieteikties lietotāji ar saviem pakalpojumiem.
 3. Ja lietotājs lieto Portālu, tiek uzskatīts, ka viņš ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Noteikumiem.
 4. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātos pakalpojumus par cenām, kādas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 5. Portālā reģistrētajiem lietotājiem jāsniedz patiesa un aktuāla informācija.
 6. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
 7. Portāla administrācija var dzēst vai bloķēt lietotājus vai to informāciju uz noteiktu vai neierobežotu laiku.
 8. Portāla lietotājiem jāievēro cieņas un pieklājības normas, kā arī valsts likumdošanu.
 9. SIA neatbild par lietotāju Portālā ievietoto saturu.
 10. SIA neatbild par Portāla lietotāju saimnieciskās darbības reģistrēšanu vai to norēķiniem par nodokļiem.
 11. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Portālu pieder IP Skaistkalne SIA.

Privātums

 1. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas datitiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs piekrīt personas datu apstrādei Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 3. Lietotāju personas datu pārzinis ir IP Skaistkalne SIA, reģ. Nr. 40203131491, juridiskā adrese: Trenču 7-2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.